Finanacovanie

Projekt ACE je z veľkej časti financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013.

 

KOFINANCOVANIE

Ďakujeme nasledovným partnerom za kofinancovanie nášho projektu:

 

Österreichische Austistenhilfe

 

Fond Soziales Wien

 

Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Slowakischen Republik