Udržateľnosť

Našou snahou je pokračovanie vzdelávacieho programu o starostlivosti o osoby s autizmom formou spolupráce so strategickými partnermi (zdravotné poisťovne, štát, mesto).

Prostredníctvom intenzívneho vzdelávacieho kurzu ABA je možné v zmysle pyramídového princípu v priestore Viedne, ako aj v priestore Bratislavy/Trnavy vytvoriť udržateľné štruktúry. Absolvovaním kurzu si účastníci najprv osvoja metódy terapie a jej uplatnenia v štátnych a špecializovaných zariadeniach, pričom následne môžu zaškoliť ďalších odborníkov.

Okrem toho slúžia modely starostlivosti vo Viedni ako vzor pre zlepšenie chýbajúcej starostlivosti na slovenskej strane.