Všeobecne

  • Príprava nevyhnutného vzdelávacieho kurzu zameraného na starostlivosť o osoby s autizmom podľa medzinárodných štandardov ako cezhraničný pilotný projekt pre odborníkov vo Viedni / Bratislave / Trnave
  • Vyrovnanie stavu poznatkov v Bratislave prostredníctvom prenosu know-how z Viedne do Bratislavy, prehĺbenie odborných poznatkov z oblasti autizmu v oboch krajinách
  • Sprievodné medzinárodné grémiá odborníkov
  • Vybudovanie infraštruktúry v Bratislave za účelom spoločného užívania vo vzdelávacej/projektovej fáze