Cieľ

Cieľom série workshopov je vyrovnanie stavu poznatkov v Bratislave prostredníctvom prenosu know-how z Viedne do Bratislavy (získanie základných kompetencií v diagnostike, poradenstve a starostlivosti v oblasti autizmu/Aspergerovho syndrómu), prenosu poznatkov o etablovaných modeloch starostlivosti vo Viedni, lekárskej starostlivosti atď., ako aj prehĺbenie špeciálnych, na autizmus zameraných tém v Rakúsku a na Slovensku. Všetky workshopy sú pre záujemcov z Rakúska a Slovenska dostupné bezplatne.