LEKTORKY

Mag.a Roxane Sousek
Klinická psychologička
Psychosomatické oddelenie, Univerzitná nemocnica pre deti a dorast, AKH Viedeň/ Rakúsko

 

Mgr. Jana Čajágiová
Psychologička
vedúca úseku diagnostiky a autizmu, Domov sociálnych služieb Prof. K. Matulaya, Bratislava / Slovenská republika

 

PhDr. Jiřina Kántorová
Psychologička a Špeciálna pedagogička
Autistické centrum Andreas® n.o., Bratislava / Slovenská republika

 

Dr. Kathrin Hippler
Klinická psychologička s vlastnou praxou

Projektová manažérka ACE (Autism Competence Exchange)/ Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013

 

Mag.a Sonja Metzler
Klinická psychologička
Spolupracovníčka v rakúskom Autistenhilfe

Projektová manažérka ACE (Autism Competence Exchange)/ Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013

 

Dr. med. Eftichia Duketis
Primárka denného oddelenia pre mladistvých
Odborná psychiatrička pre deti a mládež

 

Dipl.-Päd. Sabrina Haider
Učiteľka špeciálnej školy, učiteľka pre praktikantov, mentorka pre žiakov s PAS v integrujúcom školsk

 

Dipl.-Päd. Mag.a Andrea Lanner
Pedagogička, učiteľka špeciálnej školy, logopedička, mentorka pre žiakov s PAS v integrujúcom školskom systéme vo Viedni

 

Mag.a Patricia Weibold
Špeciálna a liečebná pedagogička, motopedagogička, vzdelanie TEACCH
Samostatná činnosť ako terapeutka a školiteľka