Obsah

V rámci európskeho projektu ponúkame cca 18 osobám z oblasti Viedne a z Bratislavského a Trnavského kraja možnosť bezplatnej účasti na kurze ABA. 

Kurz obsahuje dve úrovne intenzity:

 

  • intenzívne školenie s certifikátom (Skupina A)
    Cieľ: Možnosť aplikovania metódy v zamestnaní, vedenie ostatných pod supervíziou
     
  • o niečo menej intenzívne školenie (Skupina B)
    Cieľ: Možnosť aplikovania metódy v zamestnaní

 

Kurz zahŕňa: 2 intenzívne teoretické semináre, 1 resp. 4 hospitačné týždne v Institute for Child Development v Gdaňsk/ Poľsko, kde sa intenzívne a úspešne ABA využíva, analýzy a feedback na videonahrávkach, 2 resp. 5 viacdňových intenzívnych supevízií na praktickú implementáciu metodiky v príslušnej inštitúcii, hodnotenie

 

Obdobie: začiatok v apríli 2013, koniec v decembri 2014