Spolupráca

Spolupracujeme s Inštitútom pre podporu rozvoja detí IWRD (Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka) v Gdansku, ktorý pracuje podľa modelu Princeton Child Development Institutes. Inštitút Princeton Child Development Institute (PCDI) existuje v USA už od roku 1970 a je jedným z najznámejších centier na svete. Využíva vedecky fundovanú terapiu pre deti s autizmom, vyhodnocuje a skúma ju.

www.iwrd.pl/
http://www.pcdi.org/