Lektorky

 

 

  • Dr. Anna Budzińska a tím
    Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, Gdaňsk/ POĽSKO

  1. Dr. Beata Urbaniak
    Autistické centrum, Poznaň / POĽSKO