Podmienky účasti

Zdrojové povolanie: ergoterapeuti (pracovní terapeuti), pedagógovia, psychológovia, odborníci včasnej intervencie, psychoterapeuti (zameranie: behaviorálna terapia), logopédi

Predchádzajúce skúsenosti: relevantné, viacročné skúsenosti v oblasti autistického spektra (uveďte činnosť)

Časové zdroje: cca 10 hod./ týždeň, minimálne do konca roka 2014 (okrem toho by malo byť možné mať dieťa v starostlivosti minimálne 1 rok, terapia ABA nemá zmysel v rámci krátkodobej starostlivosti)

Materiálne zdroje, vybavenie: jedna miestnosť so stolom, stoličkami (prispôsobené veľkosti dieťaťa), možnosť miesta pre hru (prestávky), pozitívne podnety, rôzne hračky, polica

Účastníci/ personál: ideálne tímy min. po dvoch v každom zariadení

Znalosť anglického jazyka je nevyhnutná (Teoretické semináre budú tlmočené z nemčiny resp. angličtiny do slovenčiny, jazykom praktických cvičení je angličtina)